Montáž bazénu


Výkop by měl být na všech čtyřech stranách o 0,5 m větší než je rozměr bazénu (počítejte s tloušťkou stěn 25 cm). Po navezení odpovídajícího štěrku se vybetonuje nejméně 15 cm základ se 2 vrstvami ocelové mřížky A 40. Do tohoto betonového dna se umístí vypouštěcí gule - odpad (Dejte pozor na izolaci!). Doporučuje se zvětšit tento základ na všech stranách o cca. 20 cm. Ve středu předpokládaných stěn bazénu by měly z podkladu čnít ocelové výztuže o průměru 8 mm ve vzájemné vzdálenosti 50 cm a ve výšce 30 cm.

Po zpevnění betonu je možno začít s pokládáním tvarovek IGLU 2000. Tvarovky jsou umísťovány drážkou nahoru. Nyní položte přes každou řadu jednu betonovou výztuž (věncová výztuž) rovněž o průměru 8 mm. Díky speciální konstrukci tvarovek IGLU 2000 můžete Váš bazén nechat "růst" až do požadované výšky a přitom stále zachovávat stabilní tvar přesně podle rozměrů. Když dosahnete konečné výšky, položíte ze shora mezi všechny stojiny nad výši bazénu zásuvné výstuže o průměru 8 mm. Nyní už je pouze umístit dily určené k namontování pomocí nože či pilky.

Pokud chcete ve Vašem bazénu vytvořit zakulacení, např. románské schody, použijete pro to určené zakulacené tvarovky IGLU 2000 a do drážek připravených na vnější straně vsuňte odpovídající klíny. Poté, co jste vše pečlivě zkontrolovali, nestojí betonování - kvalita B225/K3/gk16 - již nic v cestě. Jelikož je možné v rámci tohoto systému pracovat také s hotovým betonem, odpadá namáhavé míchání betonu. Nesmíte však zapomenout, aby při plnění betonovou pumpou byly na konci hadice nasazeny dva segmenty jako spádová brzda (oznamte toto příslušné firmě při objednávání betonu!). Po ztvrdnutí betonu, po cca. 3 týdnech, vyplňte bazén a již můžete pokládat zámkové polystyrénové desky. Dalším krokem je položení vyrovnávací vrstvy z geotextilie a poté montáž fólie a filtračního zařízení. Pokud je vše v okolí bazénu dokončené a uklizené, nemělo by radosti z koupání již nic bránit. Přejeme Vám příjemné koupání!

Montáž


Zcela nové zakulacené tvarovky

Montáž