Filtrační jednotka


Po instalaci výstelky, osadí montážníci bezpotrubní filtrační jednotku. Filtrační jednotka se umisťuje vždy na užší stranu bazénu, avšak vždy na protější stranu než je oficielní vstup bazénu, do předem připravené technologické jímky. Filtrační jednotka, kde je již od výrobce nainstalováno sací a výtlačné potrubí podvodní osvětlení, přední a stranové trysky, skimmer se sacím košem, filtrační vaky a samotné čerpadlo s turbínou. Nedílnou součástí filtrační jednotky je ovládací panel a elektrorozvaděč, který je k dispozici subdodavatelské firmě zajišťující elektromontáž a spuštění celé technologie.
Konečná úprava bazénové soupravy spočívá v položení bazénové pískovcové lemovky do betonového lože přímo na stěnu ztraceného bednění.

Filtrační jednotka Filtrační jednotka


Typy:

  • Filtrační jednotka GRI
  • Filtrační panel PFI
  • Filtrační schodiště JET SET